top of page

गोपनीयता धोरण

गोपनीयता धोरण हे एक विधान आहे जे वेबसाइट तिच्या अभ्यागत आणि ग्राहकांचा डेटा गोळा करते, वापरते, उघड करते आणि व्यवस्थापित करते यापैकी काही किंवा सर्व मार्ग उघड करते. हे अभ्यागत किंवा क्लायंटच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण करते.

गोपनीयता धोरणांच्या वापराबाबत प्रत्येक अधिकारक्षेत्रात वेगवेगळ्या आवश्यकतांसह देशांचे स्वतःचे कायदे आहेत. तुम्ही तुमच्या क्रियाकलाप आणि स्थानाशी संबंधित कायद्याचे पालन करत असल्याची खात्री करा.

bottom of page