top of page

הגש לקליפ ניסיון

אנו מזמינים אותך ואת העובדים או התלמידים שלך להיות בין הראשונים להתנסות בשירותים הזמינים באפליקציה שלנו. הצוות שלנו יעבוד עם שלך כדי לבצע התאמות ותוספות על סמך המשוב שלך, כדי להפוך את קליפ לטוב ביותר שיכול להיות עבור כוח העבודה בעולם.

תודה על ההגשה!

bottom of page